Gestors i transportistes de residus autoritzats

Eco Residus Mediterrani és una empresa amb una gran experiència en el sector del reciclatge i tractament de tòner i cartutxos d’impressió.

Nosaltres

Gestors de residus autoritzats

Com a Gestors de Residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, el nostre objectiu és emprar a la nostra planta de reciclatge les 3R Reduir, Reutilitzar i Reciclar són molt més que claus, són la guia per canviar els nostres hàbits i la nostra forma d’entendre l’economia.

Economía circular

Compartir, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar

Què fem?

Els nostres Serveis

Reciclatge de paper i documents

Recollida i reciclatge de tot tipus de documents no confidencials garantint el compliment de la normativa.

Neteja i buidatge de naus i locals industrials

Servei de neteja i buidatge de naus industrials i locals amb certificat de destrucció.

Destrucció de documents confidencials

Recollida, destrucció certificada i reciclatge de tot tipus de documents que continguin dades confidencials

Material informàtic

Estem conscienciats amb el medi ambient i per això donem un servei de recollida i gestió del material

Cartutxos de tinta i tòners d'impressió

Necessiten tractament després de la seva classificació, se sotmetran a desmuntatge del plàstic, metall, pols de tòner​

Altres serveis

Tractament de tòner i RAEES i no RAEES, reciclatge de cartutxos de tintes d' impressió, serveis de papereries i gàbies