Certificació

Certifiquem documentació obligatòria de residus cartutxos de tintes i tòner

Com a Gestors de Residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, el nostre objectiu és emprar a la nostra planta de reciclatge les 3R Reduir, Reutilitzar i Reciclar són molt més que claus, són la guia per canviar els nostres hàbits i la nostra forma d’entendre l’economia. Passajar de l’ economia lineal a una de més sostenible i duradora, l’ economia circular, evitar així que els residus no acabin en abocadors i complir amb la normativa de tractament que a la fi de la seva vida útil s’ ha de sotmetre a les obligacions de control i tractament establerts que regula aquest tipus de residus.

El format d’ aquest codi és: P-#####.#

Poden sol·licitar el codi de productor a la pàgina web https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do

Documentació necessària per tramitar els meus residus com a productor.

El contracte de tractament és un contracte juridicopràcnic subscrit entre l’ operador del trasllat i l’ entitat que efectua el tractament intermedi o final.

Aquest acord es va previ a la realització de qualsevol trasllat i s’hi estipulen els residus, la periodicitat dels trasllats, el tipus de tractament i el protocol d’actuació i rebuig de residus. El Document d’Identificació (DI) encarregat d’emplenar aquest document del residu a la web SDR i serà signat pel NOTIFICANT, PRODUCTOR, TRANSPORTISTA I GESTOR a cada recollida i trasllat de residus.