Destrucció de documents confidencials

Paper confidencial

Col·lecció, la destrucció i el certificat de reciclatge